Share Key bản quyền phần mềm VMware Workstation Pro 15

Các bạn tải phần mềm VMware Workstation Pro 15 trực tiếp trên trang chủ VMware nhé!

Sau đó, cài đặt VMware Workstation Pro 15 bình thường. Ở bước nhập Key, các bạn nhập key sau:

UZ3J8-D8F5M-M84LZ-W6WZZ-WP8T6

AZ5NK-4TGEJ-088PZ-96X5X-ZL2T4

VV510-AWYE1-M85QZ-NMYZG-QA8W6

Chúc các bạn  thành công.

Trả lời