Share Key bản quyền phần mềm VMware Workstation Pro 15

share-key-ban-quyen-phan-mem-vmware-workstation-pro-15

Các bạn tải phần mềm VMware Workstation Pro 15 trực tiếp trên trang chủ VMware nhé!

Sau đó, cài đặt VMware Workstation Pro 15 bình thường. Ở bước nhập Key, các bạn nhập key sau:

UZ3J8-D8F5M-M84LZ-W6WZZ-WP8T6

AZ5NK-4TGEJ-088PZ-96X5X-ZL2T4

VV510-AWYE1-M85QZ-NMYZG-QA8W6

Chúc các bạn  thành công.

Trả lời