Khắc phục lỗi “Geolocation has not been configured” trong Woocommerce

Hướng dẫn khắc phục lỗi “Geolocation has not been configured” trong Woocommerce sau khi nâng cấp lên phiên bản 3.9

Sau khi nâng cấp Woocommerce sau khi nâng cấp lên phiên bản 3.9 sẽ có thông báo lỗi như bên dưới:

Geolocation has not been configured.

You must enter a valid license key on the MaxMind integration settings page in order to use the geolocation service. If you do not need geolocation for shipping or taxes, you should change the default customer location on the general settings page.

Khắc phục lỗi "Geolocation has not been configured" trong Woocommerce

Cách khắc phục như sau: truy cập WooCommerce -> Thiết lập. Tại tab Chung (tab đầu tiên), bạn kéo đến mục Vị trí khách hàng mặc định, bạn thay đổi tùy chọn thành Không có địa điểm mặc định

Sau đó bấm nút Lưu thay đổi. Vậy là xong.

Khắc phục lỗi “Geolocation has not been configured” trong Woocommerce

Trả lời