Plugin xây dựng cấu hình PC – BuildPC For Woocommerce

Plugin xây dựng cấu hình PC – BuildPC For Woocommerce giúp người mua dễ dàng tạo PC theo nhu cầu của họ. Một giải pháp bán hàng tuyệt vời nhất nếu bạn đang kinh doanh bộ phận máy tính.

Xem Demo Mua plugin này

Sơ lược tính năng Plugin xây dựng cấu hình PC (PC Builder)

 • Tạo trang build cấu hình nhanh gọn.
 • Build theo danh mục, hoặc taxonomy được chọn trước.
 • Bộ lọc sản phẩm AJAX(*) theo thuôc tính Woocommerce.
 • Phân trang sản phẩm AJAX(*).
 • Tìm kiếm sản phẩm theo từ khoá AJAX(*).
 • Thứ tự sắp xếp sản phẩm AJAX(*).
 • Lưu các sản phẩm khách đã chọn vào lần truy cập sau đó.
 • Thay đổi số lượng, hoặc xoá sản phẩm đã chọn.
 • Xoá tất cả sản phẩm đã chọn.
 • Thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn.
 • Xuất báo giá với PDF, Excel, Hình ảnh…
 • Watermark file báo giá:
  • Watermark hình ảnh
  • Watermark text.

(*) AJAX: phương thức trao đổi dữ liệu với máy chủ và cập nhật một hay nhiều phần của trang web, hoàn toàn không reload lại toàn bộ trang

Build linh kiện theo danh mục sản phẩm hoặc taxonomy

Bạn có thể chọn những danh mục muốn cho khách hàng xây dựng linh kiện. Có giao diện lựa chọn sản phẩm build tối ưu hiển thị trên cả PC và mobile…

Giao diện build linh kiện theo danh mục

Hiện list danh sách sản phẩm theo danh mục

Khi khách hàng bấm chọn sản phẩm cho danh mục, ngay lập tức danh sách sản phẩm của danh mục đó sẽ được hiển thị ra.

Popup lựa chọn sản phẩm

Popup chọn sản phẩm, lọc và sắp xếp sản phẩm

Ở popup này, khách hàng của bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo:

 • Lọc theo thuộc tính sản phẩm
 • Tìm kiếm theo từ khoá, tô vàng từ khoá khi trả về kết quả. Giúp khách dễ nhìn thấy từ khoá sản phẩm đang tìm.
 • Sắp xếp sản phẩm theo mặc đinh, bán chạy, theo giá thấp cao.
 • Phân trang sản phẩm.

Tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm

Sau khi chọn sản phẩm để xây dựng cấu hình

 • Khách hàng có thể xem giá trị các sản phẩm đang xây dựng.
 • Dễ dàng thay đổi số lượng, hoặc xoá sản phẩm. Hay thay đổi sản phẩm khác.
 • Lưu lại các sản phẩm đã chọn cho lần truy cập sau.
 • Thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn

Sau khi chọn sản phẩm để xây dựng cấu hình

Xuất báo giá sản phẩm đã chọn

Ngay sau khi chọn sản phẩm, khách hàng có thể xuất file báo giá.

Plugin hỗ trợ xuất file báo giá: Image, PDF, Excel.

File báo giá được bản quyền với tính năng Watermark:

 • Watermark hình ảnh
 • Watermark text

Hiển thị đầy đủ thông tin giá cả và các sản phẩm đã chọn để xây dựng cấu hình.

Ngoài ra còn có thông tin công ty ở header, footer của file báo giá.

Xem Demo Mua plugin này

Trả lời