Nâng cấp Apache lên phiên bản mới nhất trên DirectAdmin

Xin hướng dẫn các bạn update apache lên version mới nhất (update apache to the latest version)

Chỉ áp dụng cho hệ điều hành CentOS

1. Kiểm tra phiên bản hiện tại của Apache:

/usr/sbin/httpd -v

2. Bắt đầu nâng cấp Apache thông qua CustomBuild của DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build apache

./build php n

./build rewrite_confs

3. Khởi động lại Apache

service httpd restart

Chúc các bạn nâng cấp Apache thành công!

Trả lời