Theme WordPress Elementor thương mại điện tử mẫu số 3

Theme WordPress Elementor thương mại điện tử mẫu số 3 – đã Việt Hóa, giao diện responsive, dễ dàng cài đặt và tùy biến bằng Elementor

Mô tả

Theme WordPress Elementor thương mại điện tử mẫu số 3 – đã Việt Hóa, giao diện responsive, dễ dàng cài đặt và tùy biến bằng Elementor. Giao diện chuyên nghiệp, đa năng, hoàn toàn phù hợp cho các website ngành hàng khác: điện thoại, thương mại điện tử.

Đây là 1 theme Elemetor có tốc độ khá nhanh so với các theme Elemtor mà MuaTheme.com có tìm hiểu qua. Sau khi tối ưu mọi thứ, cấu hình cache thì đạt được tốc độ tải trang và điểm số pagespeed rất khả quan.